övriga brandredskap

pulversprinkler

Sprinklern är enkelt och kostnadseffektivt att installera eftersom det inte krävs någon rördragning, strömmatning eller annan anslutning. När en brand upp står värms glasbulben i ventilen och vid 68 grader sprängs bulben och ventilen öppnas. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret över en större yta.

Den kan t ex användas i soprum, förråd med brandfarlig utrustning mm. Pulversprinklern monteras i taket ovanför det skyddade objektet med hjälp av medföljande fäste mellan 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken för att få bäst resultat. Släckningsyta för sprinklern

 

pulveraggregat

Pulveraggregat finns i storlekar 25 och 50 kg med ABC-pulver  eller BC-pulver. Aggregaten innehåller en större mängd pulver vilket innebär en hög släckeffekt och lång släcktid, dessutom är dom utrustade med hjul vilket gör att släckningsinsatsen kan genomföras snabbt.

Pulver är ett mycket mångsidigt släckmedel och ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och därmed är det funktionsdugligt från -30ᵒ till +60ᵒ C pulver är klassat för samtliga brandtyper.

heta arbeten-kärra

Med heta arbeten avses en tillfällig arbetsplats där det utförs svetsning, skärning, lödning, slipning och annat som medför uppvärmning eller gnistbildning. För att uppfylla försäkringsbolagens särskilda brandkrav vid heta arbeten måste minst två 6 kg` s pulversläckare finnas på plats.

Klassningen på släckarna ska lägst vara 34A 233B. Gå gärna in på ”utbildning” och läs mer om utbildning för heta arbeten.

Kåsatorpsvägen 5, 54134 SKÖVDE    •    Tel: 0500-42 41 30      •    info@skaraborgsbrandkonsult.se