Brandposter

En brandpost är en upprullad brandslang med anslutning till vattenledningen (ofta i ett skåp). Vi kan erbjuda ett brett sortiment för att täcka alla behov. Våra brandposter är testade och certifierade enligt den europeiska brandpoststandarden, EN 671-1.

Bra att tänka på är att inte placera brandposten så att man måste dra slangen genom branddörrar.  Brandposter förekommer vanligen på industrier, sjukhus, lager, kontor och andra offentliga lokaler. Oftast där man riskerar A-brand (för fibrösa bränslen) och därför behöver mycket släckmedel.

Allmänna service- och underhållsföreskrifter för inomhusbrandposter finns och instruktionen är utformad i enlighet med Europastandard SS-EN 671-3: Fasta släcksystem- inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar.

Kåsatorpsvägen 5, 54134 SKÖVDE    •    Tel: 0500-42 41 30      •    info@skaraborgsbrandkonsult.se