Handbrandsläckare

Förekommer i ett antal olika typer, beroende på vad för slags brand den är avsedd för. Släckare finns i klass A (fibrösa bränslen), B (vätskeformig bränsle), C (gasformiga bränslen), F (matfett och matolja) Det finns även en klass D (magnesium och andra metaller) även om den inte är reglerad i europanormen för brandsläckare.

Alla våra brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är provade och certifierade av DNV enligt den europeiska standarden för handbrandsläckare, EN 3. Vi erbjuder släckare med pulver, skum och koldioxid. Utöver detta finns även specialsläckare för frityrbränder- bränder i oljor vid matlagning.

Skum

Släckare med skum lämpar sig för kontor, butiker, hotell och sjukhus  där man vill undvika nedsmutsning. Finns i storlekar 6 till 9 liter och släcker effektivt bränder i  t ex trä, tyg och papper.

Skumsläckare finns även som fettbrandsläckare och är lämplig för bränder i frityroljor och används ofta i kök men även i bränder som papper, tyg och andra fibrösa material.

 

Koldioxid

Släckare med koldioxid som släckmedel är ett effektivt brandskydd vid brand i elektrisk utrustning men även för vätskor, såsom fett, frityrolja, plaster och gaser.

Dessa lämpar sig mycket väl där en ren släckning är betydelsefull som till exempel elskåp, laddningsstationer, kök, ställverk, fläktrum och finmekanisk industri. 

 

pulver

Släckare med pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och är klassat för både A, B och C-bränder.

Finns från 2 till 12 kg och rekommenderas till bostaden, industri, lantbruk, fordon, lager och garage. Fördelen med pulver är att den även kan placeras utomhus och är funktionsduglig från -30ᵒ till +60ᵒ C.

Dessa släckare är ofarliga att använda mot elektisk utrustning upp till 1000V. 

Kåsatorpsvägen 5, 54134 SKÖVDE    •    Tel: 0500-42 41 30      •    info@skaraborgsbrandkonsult.se