Varselskyltar

Villkoren för varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Skyltarna tillverkas i miljövänlig plast material som standard eller i aluminium. Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. Därför rekommenderas för utomhusmontage aluminiumskyltar. Vissa varselmarkeringar finns som dekal. Dessa är lämpliga att montera på glasytor, dörrar eller liknande. 

 

brandredskapsskyltar

Alla brandredskap skall märkas upp med skylt. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från arbetsmiljöverket AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges skyltarna skall se ut. Numera är symbolerna utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltarna finns i en mängd olika utföranden. Rekommenderas plast för inomhus som tillverkas i miljövänlig PET-plast och aluminium för utomhusbruk.
 

utrymningsskyltar

Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande. Med rätt skyltning och vägledande markeringar är du väl förberedd för en utrymningssituation. Utrymningsvägar ska vara markerade med varselskylt.

För att en utrymning skall kunna genomföras effektivt och säkert, även vid ett eventuellt strömavbrott så är dessa skyltar efterlysande. I en utrymningssituation är det viktigt med klara och tydliga utrymningsskyltar. Mängden och storlek på skyltarna avgörs av siktavstånd samt hur svåröverskådliga lokalerna är.

Kåsatorpsvägen 5, 54134 SKÖVDE    •    Tel: 0500-42 41 30      •    info@skaraborgsbrandkonsult.se