utrymningsplaner

Utrymningsplanens syfte är att förebyggande ge nödvändig information samt en överblick över utrymningsmöjligheterna. Utrymningsplanen ska uppfylla svensk standard (SS 2875).

Krav på utrymningsplaner regleras i första hand i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och skall finnas i princip på varje arbetsplats. Undantaget är lokaler som är lätt överblickbara. Även på hotell finns det krav på utrymningsplaner.

En utrymningsplan är ett anslag med en orienteringsritning där de objekt är utmärkta som är av intresse i händelse av brand eller utrymning. Exempel på sådana objekt är släckutrustning, larmknappar, utrymningsvägar och återsamlingsplats. Det skall även finnas information om hur man larmar.

Utrymningsplan

Kåsatorpsvägen 5, 54134 SKÖVDE    •    Tel: 0500-42 41 30      •    info@skaraborgsbrandkonsult.se