Ambulansstationen skövde

Beställare: NCC Construction
Byggherre: Arne Lorentzon
Datum: 2008
   
Om byggnaden
Ambulansstationen i Skövde är belägen intill väg 49 vid västra infarten. Byggnaden är från början en industribyggnad och delar av den används idag som ett logistiklager. Ambulansens lokaler är specialanpassade för verksamheten och har en sammanlagd yta på ca 3 200 kvm. Härifrån administrerar man både akuttransporter och vanliga sjuktransporter. Man har även lokaler för utbildning samt gym och övernattningsrum för de ambulanssjukvårdare som jobbar nattetid.

 I byggnaden finns ett avskilt rum för brandfarlig vara där koncentrerad spolarvätska förvaras. Byggnaden är försedd med ett automatiskt utrymningslarm.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning, vi har även upprättat rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet.