värmeverket, falköping

Beställare: MVB Backgården
Byggherre: Falbygdens energi AB
Datum: 2012
   
Om byggnaden
Falbygdens energis värmeverk i i Falköping byggdes till med 1450 kvm i två våningar för att inrymma ytterligare en värmepanna. Pannan är en fliseldad panna på ca 14 MW som värmer upp en syntetisk olja.

I byggnaden finns ett automatiskt brand- och utrymningslarm samt brandposter. Bränslematningen till flispannan är försed med två oberoende skyddssystem mot bakbrand varav ett är ett spjäll som stänger och det andra systemet utgörs av en processsprinklersystem.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för tillbyggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning och relationshandlingar när tillbyggnaden var färdig.