kv. motorn, Skövde

Beställare: Calles Bygg AB (Totalentreprenad)
Byggherre: Kv. Motorn 3 - HSB Nordvästra Götaland
                         Kv. Motorn 4 - KB Fladen 1

Datum:         Kv. Motorn 3 - 2008
                         Kv. Motorn 4 - 2007 
   
Om byggnaden
I centrala Skövde finns Kv. Motorn 3 och 4 som rymmer bostadslägenheter i fyra huskroppar. Två av huskropparna innehåller 64 st bostadsrätter och ägs av HSB Nordvästra Götaland. De andra två huskropparna innehåller 83 st hyresrätter och ägs av KB Fladen 1. I källarplan finns bl.a. lägenhetsförråd, cykelgarage och tvättstuga. 

Byggnaderna är utförda med ett vanligt trapphus som huvudsaklig utrymningsväg. Alternativ utrymningsväg utgörs av balkong eller fönster och för de lägenheter som inte ligger på markplan är räddningstjänstens insats med stegutrustning och höjdfordon en förutsättning., 

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi levererade och monterade även släckutrustning.