kv.svalan, Vara

Beställare: Vara bostäder AB
Byggherre: Vara bostäder AB
Datum: 2013
   
Om byggnaden
På Kv. Svalan 6 i centrala Vara finns ett hus i fyra våningar inrymmandes 28 bostadslägenheter samt en restaurang i bottenplan.  

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när byggnaden var färdig.