Strandgården, mariestad

Beställare: NCC (totalentreprenad)
Byggherre: Mariehus
Datum: 2015
   
Om byggnaden
Det sju våningar höga huset med sammanlagt 37 lägenheter ligger ett stenkast från Vänerns strandkant. Alla lägenheter, med undantag av tre stycken enrumslägenheter, har sjöutsikt och terasser på 30-60 kvadratmeter varav ca 20 kvadratmeter är inglasade. 

I källarplan finns övernattningslägenhet, omklädningsrum och förrådsutrymmen.

Byggnadens ventilationssystem är utfört med fläktar i drift vid brand.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts.