åhlénshuset, vetlanda

Beställare: Vetlanda Invest AB
Byggherre: Vetlanda Invest AB
Datum: 2010-2014
   
Om byggnaden
Åhlénshuset i Vetlanda är en centralt belägen trevånings byggnad som inrymmer diverse verksamheter såsom kontor, butiker, lägenheter, vårdcentral och garage. Byggnaden genomgår en löpande ombyggnad där nya verksamheter flyttar in.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingår att projektera brandskyddet för ombyggnationer och anpassningar till nya verksamheter samt upprätta relationshandlingar när bygget färdigställts. Gjorda eller pågående ombyggnader är vårdcentral, tandvårdsklinik samt kontor för länsförsäkringar och arbetsförmedlingen. Vi har även levererat utrymningsplaner till dessa verksamheter.