hammaren 16, skövde

Beställare:  Schönborg hus AB
Byggherre: Schönborg hus AB
Datum: 2011
   
Om byggnaden
Hammaren 16 har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad där man bland annat har byggt på en våning från tidigare två våningar till tre och inrymmer idag ett flertal kontor och butiker. Av ombyggnaden återstår ett fåtal lokaler som inte är färdigställda än.

 Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning. Vi har även gjort utrymningsplaner och levererat släckutrustning.