Kv. hermod, skövde

Beställare: CH Arkitekter
Byggherre: Rapp fastigheter
Datum: 2013
   
Om byggnaden
Kvarteret Hermod är ett av Rapp Fastigheters mest profilstarka hus i Skövdes centrum. Hermod är strategiskt beläget vi Skövde Resecentrum. Den ursprungliga fastigheten byggdes 1950, men har genomgått en omfatttande om- och tillbyggnation. Den nya exteriören har tidstypisk design från 2000-talet, arkitekturen är stram och modern – i vit puts, metall och glas. Vilket bidrar till att skapa en av Skövdes mest intressanta korsningar och tillika infarter till centrumkärnan.

Byggnaden är uppförd i 8 våningar och inrymmer kontor, hotell och butiker.

Byggnaderna är utförda med TR2-trapphus som enda utrymningsväg från lokaler på plan 2 och plan 4-8. Dessa våningsplan är även försedda med en vattensprinkleranläggning utformad som boendesprinkler. Samtliga lokaler är även försedda med ett automatiskt brandlarm och utrymningslarm.
 
Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi har även gjort utrymningsplanerna i hela byggnaden.