Regionens hus, mariestad

Beställare: Hemsö Vårdfastigheter AB
Byggherre: Hemsö Vårdfastigheter AB
Datum: 2013-2016
   
Om byggnaden
Regionens hus i Mariestad är en kontorsbyggnad i 3-5 våningsplan med en byggnadsyta på ca 3550 m2. 

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för ombyggnad till lokaler för migrationsverket samt transportstyrelsen i stora delar av byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi upprättade även utrymningsplaner och levererade kommunikationsutrustning till de utrymningsplatser som finns i trapphusen.