Vipan, skövde

Beställare: CH Arkitekter
Byggherre: Arne Lorentzon AB
Datum: 2009
   
Om byggnaden
Arne Lorentzons kontorsbyggnad på Kv.Vipan i Skövde inrymmer förutom 500 kvm kontor och personalutrymmen en verkstadsdel med spolhall, verkstad och garage.

På vindsvåningen finns ett konferensrum.

Uppdraget
2009 byggdes den gamla industrifastigheten om till nuvarande kontorslokaler. I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet och upprätta brandskyddsbeskrivning för ombyggnaden.