Kv. läkaren, falköping

Beställare: Collegium Park
Byggherre: Collegium Park
Datum: 2013
   
Om byggnaden
Gamla sjukhuset i falköping inrymmer idag diverse olika verksamheter. Bland annat skola, vandrarhem, smådjursklinik och ett vårdboende för personer med missbruksproblem. Byggnaden består av flera huskroppar och är uppförd i upp till 5 våningar.

Ett av våningsplanen är försett med boendesprinkler då de boende inte kan förväntas klara en utrymning på egen hand och bådavåningarna har automatiskt brandlarm och utrymningslarm.

Uppdraget
Allt eftersom nya verksamheter flyttar in i fastigheten har vi som uppdrag att projektera brandskyddet för lokalerna och upprätta relationshandlingar efter färdigställandet. Vi har även upprättat utrymningsplaner. Det senaste projektet har utgjorts av att ett boende för personer med missbruksproblem har flyttat in på plan 3 och 4 i en del av byggnaden.