Trädgårdsstadens gruppboende, skövde

Beställare: Skövde kommun/ MVB Backgården AB
Byggherre: Skövde kommun
Datum: 2014
   
Om byggnaden
I Skövdes nya stadsdel Trädgårdsstaden har MVB Backgården AB byggt ett gruppboende åt Skövde Kommun.

Byggnaden är uppförd i två våningsplan och inrymmer 8 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och jourrum för personal. De boende har tillgång till egen uteplats i varje lägenhet. 

Varje lägenhet är utförd som egen brandcell och byggnaden är försedd med boendesprinkler. Det finns ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten samt ett utrymningslarm.

 Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning först som förfrågningsunderlag åt Skövde Kommun och sedan i färdigprojektering samt som relationshandlingar när bygget färdigställts åt MVB Backgården.

Vi levererade och monterade även släckutrustning samt utrymningsplaner.