VÅMB lss, skövde

Beställare: Skövde kommun/ Asplunds bygg AB
Byggherre: Skövde kommun
Datum: 2015
   
Om byggnaden
I Våmb har Asplunds bygg AB byggt om en fd. skola till ett gruppboende åt Skövde Kommun.

Byggnaden är uppförd i ett våningsplan och inrymmer 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och jourrum för personal. De boende har tillgång till egen uteplats i varje lägenhet. 

Varje lägenhet är utförd som egen brandcell och byggnaden är försedd med boendesprinkler. Det finns ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten samt ett utrymningslarm.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning först som förfrågningsunderlag åt Skövde Kommun och sedan i färdigprojektering samt som relationshandlingar när bygget färdigställts.

Vi levererade  även utrymningsplaner.