Violinen, tibro

Beställare: CH Arkitekter
Byggherre: Tibro kommun
Datum: 2011
   
Om byggnaden
Gärdsmygen i Tibro är en skola och korttidsboende för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och byggnaden är utformad som ett särskilt boende för personer med vårdbehov.

I byggnaden finns 10 boenderum samt ett jourrum för personal och gemensamhetsutrymmen för daglig verksamhet.

Varje boenderum är utfört som egen brandcell och byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm och utrymningslarm samt boendesprinkler.

 Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi gjorde även utrymningsplaner.