inredia, tibro

Beställare: Samhällsbyggnad Tibro Kommun, Svante Andrén
Byggherre: Tibro Kommun
Datum: 2012
   
Om byggnaden
Tibros stolthet Inredia är ett hus med många funktioner. Det ska fungera som en mötesplats för designstuderande, designers, möbelproducenter, arkitekter och andra som arbetar professionellt med inredningsdesign. 
Här kan branschfolk mötas för att skaffa sig nya kunskaper, arbeta med design- och produktutveckling - och göra affärer.

Inredia är också ett besöks- och mötescentrum för Tibrobor och besökare. I huset finns det besöks- och mötesservice, matservering och dynamiska utställningar, där Tibros gedigna möbel- och inredningshistoria presenteras och knyts ihop med nutidens och framtidens inredningskompetens. Hela Inredia präglas av Tibros levande kulturarv!

Byggnaden är uppförd i tre våningsplan vilka alla ligger i samma brandcell. Hela byggnaden är försedd med boendesprinkler vilket tillåter denna lösning. Restaurangköket har ett automatiskt släcksystem i ventilationskåpa. 

Utrymning sker via två avskilda trapphus och byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm vidarekopplat till räddningstjänst samt ett utrymningslarm.

 Uppdraget
 I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi gjorde även utrymningsplanerna.