kulturhuset, skövde

Beställare: Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Byggherre: Skövde kommun
Datum: 2013
   
Om byggnaden
Skövde Kulturhus - med bland annat konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater och biograf under samma tak - var det första "riktiga" kulturhus som byggdes i Sverige och som invigdes 1964. 

2013 byggdes entréhallen om och en befintlig restaurang byggdes om och till.

Delar av byggnaden är försedd med en automatisk vattensprinkleranläggning och hela byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm och utrymningslarm. Restaurangkök har ett automatiskt släcksystem i ventilationskåpa.

Vid ulöst brandlarm stängs musikanläggningen i lokalen av automatiskt för att larmet ska höras och personer ska uppmärksammas på att lokalen ska utrymmas.

Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för om- och tillbyggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi har även gjort utrymningsplanerna i den ombyggda/tillbyggda delen.