skaraborgs tingsrätt, skövde

Beställare: NCC Construction Sverige AB
Byggherre: Domstolsverket
Datum: 2011
   
Om byggnaden
Skaraborgs tingsrätt är ett resultat av ett förändrat uppdrag där verksamhetsområdet blir hela f.d. Skaraborgs län, efter sammanläggning av de tidigare tingsrätterna i Skövde, Mariestad och Lidköping. Det är en betydelsefull strukturförändring inom tingsrättsorganisationen som sker i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar domstolsstorlek med hög effektivitet och förmåga att kunna ge bra service till medborgarna. Antalet anställda vid den sammanlagda tingsrätten i Skövde är ca 50 medarbetare. 

Den ca 3 900 kvm stora och fyra våningar höga tingsrättsbyggnaden stod färdig i mars 2011.


Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för byggnaden och upprätta brandskyddsbeskrivning samt relationshandlingar när bygget färdigställts. Vi har även gjort utrymningsplanerna i byggnaden och upprättat rutiner
för det systematiska brandskyddsarbetet.