Stenullen sportcenter, skövde

Beställare: Arne Lorentzon AB
Byggherre: Arne Lorentzon AB
Datum: 2013
   
Om byggnaden
Byggnaden är en tvåvånings industribyggnad som inrymmer bl.a. kontorslokaler och ett stort lager för ett logistikföretag i bottenplan. På plan två har lokalerna byggts om och ett maffigt sportcenter har flyttat in.
Största delen av sportcentrets lokaler inrymmer en friidrottsanläggning med löparbanor, kastbur, längdhoppsgrop m.m. Det finns även en bordtennishall med plats för 10 bordtennisbord och ett klätterrum där den lokala 
klätterklubben huserar. I entréhallen finns en hög klättervägg som välkomnar besökarna.

Lokalerna är försedda med ett automatiskt brandlarm och ett utrymningslarm med ett talat medelande.

 Uppdraget
I vårt uppdrag ingick att projektera brandskyddet för ombyggnaden och upprätta relationshandlingar när ombyggnaden färdigställts. Stora delar av brandskyddet projekterades med analytisk dimensionering gällande
rökfyllnad och utrymningsflöden i lokalerna. Detta för att visa att lokalerna kan utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår trots långa gångavstånd.

I vårt uppdrag ingick även att leverera och montera släckutrustning, utrymningsplaner och skyltar samt att upprätta rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet.