brandskyddsutbildning

För att kunna bedriva ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete inom verksamheten/byggnaden, erfordras att de som arbetar inom den också känner till hur de ska agera i händelse av brand. Denna grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att ge den anställde just denna kunskap. 

 Innehåll

  • Brandteori
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Larma SOS
  • Praktisk handhavande av brandsläckningsutrustning


Målsättning/syfte
Utbildningen syftar till att ge er ett brandskyddsmedvetande och en sådan kunskap att ni kan ta en aktiv del i arbetsplatsens brandskyddsarbete.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla anställda inom alla verksamheter.

Utbildningens längd
3 timmar.

Pris
Kontakta oss för offert.

Har ni frågor om våra utbildningar så är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Marcus Nilsson, Utbildningsledare
marcus.nilsson@brandprojektering.se
010 175 15 17