Föreståndare brandfarlig vara -mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. 

Innehåll

 • Regelverk
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Definitioner och märkning
 • Tillstånd och tillsyn
 • Riskhantering
 • Hantering och förvaring
 • Heta Arbeten
 • Ansvar
 • HemförvaringMålsättning/syfte
Utbildningen syftar till att ge dig, som ska arbeta som föreståndare brandfarlig vara inom verksamheter som restaurang, skola, mindre verkstäder etc., kunskap i hur hantering av brandfarlig vara får ske samt vilka regelverk som gäller.

Däribland:

 • Grundläggande kännedom om aktuell lagstiftning
 • Grundläggande kunskap om brandfarliga varors egenskaper
 • Förståelse för riskhanteringsprocessen och förebyggande åtgärder 


Målgrupp
Ansvariga samt Föreståndare för Brandfarliga varor i mindre omfattning. 

Utbildningens längd
6 timmar.

Pris
2500:-/deltagare (exkl. moms) inkl. kursmaterial,  fika och lunch.

 


Har ni frågor om våra utbildningar så är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Marcus Nilsson, Utbildningsledare
marcus.nilsson@brandprojekering.se
010 175 15 17

kurstillfällen

16 april kl. 08.00-14.00, Skövde- BOKA