Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll
Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Utbildningens längd
8 timmar.

Pris
2925:-/deltagare (exkl. moms) inkl. fika och lunch.
 


Har ni frågor om våra utbildningar så är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Marcus Nilsson, Utbildningsledare
marcus.nilsson@brandprojektering.se
010  175 15 17

kurstillfällen

5 februari kl. 08.00-16.00
Skövde - BOKA
27 februari kl. 08.00-16.00
Skövde - BOKA
14 mars 08.00-16.00
Skövde - BOKA
25 april kl. 08.00-16.00
Skövde - BOKA
23 maj kl. 08.00-16.00
Skövde - BOKA